Theo đó, để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia;

+ Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ, phương án kinh doanh;

+ Có đội ngũ quản lý, điều hành và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin, tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc có chứng chỉ về an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông;

+ Có phương án kinh doanh phù hợp với các nội dung: phạm vi đối tượng cung cấp dịch vụ, loại hình dịch vụ dự kiến cung cấp, phương án bảo mật thông tin của khách hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Nghị định 108/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nguồn: thuvienphapluat.vn