Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ và thông báo sẽ chấm dứt một phần điều tra rà soát hành chính biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Lý giải nguyên nhân này, DOC cho rằng, nguyên đơn là Công ty Mid Continent Steel & Wire, Inc đã rút yêu cầu rà soát hành chính đúng thời hạn và thủ tục quy định đối với tám trong tổng số 11 công ty mà nguyên đơn đã yêu cầu rà soát trước đó.

Cùng với đó, không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát đối với các công ty này, nên DOC sẽ xem xét hủy bỏ rà soát hành chính đối với các công ty theo yêu cầu của nguyên đơn (8 công ty).

Riêng 3 công ty còn lại, DOC xác định một công ty không xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ trong giai đoạn rà soát nên cơ quan này cũng sẽ xem xét hủy rà soát hành chính đối với công ty này.

Như vậy, DOC sẽ xem xét hủy bỏ rà soát hành chính biện pháp chống trợ cấp với 9 công ty xuất khẩu của Việt Nam. Với hai công ty còn lại, DOC sơ bộ xác định biên độ trợ cấp là 313,97% trong giai đoạn rà soát từ ngày 3/11/2014 đến 31/12/2015.

Theo lịch trình dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong lần rà soát hành chính lần này trong khoảng 120 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Kết luận cuối cùng sẽ là căn cứ để DOC và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới của nước này đánh giá thuế trợ cấp và các khoản tiền đặt cọc đối với các lô hàng đinh thép (sản phẩm trong phạm vi áp thuế) nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, ngày 6/6/2017, DOC cũng đã ban hành kết luận sơ bộ và thông báo sẽ chấm dứt một phần điều tra rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm này.

Các sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam được chấm dứt một phần điều tra gồm các mã HS: 7317.00.55.02, 7317.00.55.03, 7317.00.55.05, 7317.00.55.07, 7317.00.55.08, 7317.00.55.11, 7317.00.55.18, 7317.00.55.19, 7317.00.55.20, 7317.00.55.30, 7317.00.55.40, 7317.00.55.50, 7317.00.55.60, 7317.00.55.70, 7317.00.55.80, 7317.00.55.90, 7317.00.65.30, 7317.00.65.60; 7317.00.75.00, 7907.00.60.00 và 8206.00.00.00.

Ngoài ra, DOC thông báo tạo điều kiện cho các bên trình bày quan điểm thông qua nộp bản bình luận (case briefs) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vì vậy, bản phản biện (rebuttal briefs) sẽ phải nộp trong thời hạn 5 ngày sau thời hạn nộp bản case briefs.

Mặt khác, bên liên quan có thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần bằng cách nộp yêu cầu bằng văn bản tới Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Thực thi và Tuân thủ (Assistant Secretary for Enforcement and Compliance) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Căn cứ theo lịch trình của DOC trong lần rà soát lần này, các công ty xuất khẩu của Việt Nam, trong trường hợp mong muốn được rà soát cho giai đoạn tiếp theo, cần theo dõi chặt chẽ thông báo của DOC trong thời gian tới đây để kịp thời gửi yêu cầu rà soát (dự kiến có thể vào tháng 7/2017).

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương