Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành công văn số 468/CN-TAWCN ngày 31/3/2017 về việc dừng nhập khẩu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi (TACN) có chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng.
Theo đó, kể từ ngày 01/5/2017, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (đơn vị nhập khẩu) dừng nhập khẩu TACN có chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng ngoài quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ NN&PTNT (Thông tư 06).
Các đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào ngoài quy định Thông tư số 06 do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường sau ngày 30/6/2017.
Kể từ ngày 01/10/2017, dừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm TACN chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng. Các đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn TACN chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường kể từ ngày 01/01/2018.
Cục Chăn nuôi cũng yêu cầu đơn vị nhập khẩu nộp báo cáo tình hình nhập khẩu, tiêu thụ TACN chứa kháng sinh đã nhập khẩu trước đó và kế hoạch tiêu thụ TACN chứa kháng sinh đăng ký nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra chất lượng TACN có chứa kháng sinh kể từ ngày 10/4/2017.
Việc dừng nhập khẩu TACN chứa kháng sinh nhằm thực hiện lộ trình hạn chế để tiến đến không sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm kể từ ngày 01/01/2018 theo quy định tại Thông tư 06 của Bộ NN&PTNT.
Nguồn: custom.gov.vn