Thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành SEF được gia hạn đến chậm nhất là ngày 13 tháng 12 năm 2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo (Thông báo số 2017/174) về việc gia hạn (lần 3) thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra CBPG với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, để có thêm thời gian cho các bên liên quan bình luận về Báo cáo thẩm tra nhà xuất khẩu mà ADC mới ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017 và để ADC có thể kiểm tra đầy đủ khẳng định về thiệt hại của các bên liên quan, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành SEF được gia hạn đến chậm nhất là ngày 13 tháng 12 năm 2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành. Thông tin về Báo cáo có thể tra cứu trên trang web www.adcommission.gov.au hoặc liên hệ văn phòng ADC theo địa chỉ: Điện thoại +61 2 6213 6387 hoặc Thư điện tử: investigations3@adcommission.gov.au.

Trước đó, ngày 8 tháng 6 năm 2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra (Thông báo số 2017/78), theo đó, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2017, và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10 tháng 11 năm 2017. Ngày 7 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) đã ra thông báo tạm thời (Thông báo CBPG số D60REP 405) về việc chưa áp dụng biện pháp CBPG sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam. ADC đã hai lần ra thông báo gia hạn thời gian ban hành các báo cáo này vào các ngày 7 tháng 9 năm 2017 và ngày 02 tháng 11 năm 2017.

Một số thông tin chung về vụ việc:

- Nguyên đơn: Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/1/2015 – 31/12/2016.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay.

- Biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

Lịch trình tiếp theo của vụ việc:

- ADC sẽ ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (Statement of Essential Facts) vào ngày 13/12/2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận.

- Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary): trước hoặc vào ngày 06/01/2017 (hoặc có thể được gia hạn). Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC (hoặc được gia hạn).

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương