Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định, sau khi đã thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá các loại xăng dầu phổ biến không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 20.488 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 21.599 đồng/lít
- Dầu điêzel 0.05S: Không cao hơn 17.614 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 16.422 đồng/lít
- Dầu madút 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.536 đồng/kg.
Như vậy, so với kỳ công bố trước đây, từ 15h00 chiều ngày 17/5, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh giảm. Cụ thể:
- Xăng RON95-III giảm 592 đồng/lít;
- Xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít;
- Dầu điêzel 0.05S giảm 81 đồng/lít;
- Dầu hỏa giảm 203 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S giảm 466 đồng/kg
Việc điều chỉnh giá bán xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Công văn 3466/BCT-TTTN tại đây.

Nguồn: VITIC/LuatVietnam