Theo quy định, KTC có thể gia hạn thêm 2 tháng đối với mỗi giai đoạn điều tra.

Trước đó, KTC đã ra quyết định khởi xướng điều tra CBPG với mặt hàng này vào ngày 7 tháng 12 năm 2016 căn cứ trên đơn kiện của nguyên đơn được nộp vào ngày 29 tháng 9 năm 2016. Tháng 4/2017, KTC đã ban hành kết luận sơ bộ cho rằng có đủ bằng chứng về hành vi bán phá giá sản phẩm nhập khẩu nêu trên và dự định kiến nghị Bộ Tài chính nước này áp mức thuế CBPG từ 6,08% -32,32% (mức thuế đối với Việt Nam dự kiến là 7,48%). KTC đã tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tháng 6 năm 2017.

Một số thông tin chung:

- Nguyên đơn: Dongbu Metal, Simpac Metal, Simpac Metalloy và Taekyung Industrial.

- Giai đoạn điều tra phá giá: 1/7/2015 – 30/6/2016.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 – 30/6/2016.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (024)222. 05012; Fax: (024)222.05003

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương