Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Văn phòng đại diện AUF tại châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) về việc đề nghị miễn thuế hàng hóa NK.
Phân tích quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, việc quy định miễn thuế đối với hàng hóa NK theo các Điều ước quốc tế được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13; khoản 4 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; điểm c, d khoản 1 Điều 5 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Điều 5, Điều 8 Luật thuế GTGT và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Theo đó, Thỏa thuận khung được ký kết ngày 9/1/2013 giữa Tổ chức Agence Universitare de la Francophonie (Tổ chức phi Chính phủ được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Canada) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không phải là văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi cCính phủ.
Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để giải quyết miễn thuế NK và thuế GTGT đối với hàng hóa do Văn phòng AUF nhập khẩu theo nội dung Thỏa thuận khung trên.
Nguồn: Baohaiquan.vn