Cụ thể, sản phẩm bị điều tra: Tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) có mã HS: 9403.20.0021, 9403.20.0030, 9403.20.0026, 7326.90.8688 và 7326.90.3500. Giai đoạn điều tra: 01/10/2016-31/3/2017. Nguyên đơn là Tập đoàn Waterloo Industries Hoa Kỳ.

Theo đó, DOC sơ bộ xác định mức thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với hàng hóa bị điều tra từ Việt Nam là 230,31%. Đối với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, DOC sơ bộ xác định mức thuế CBPG từ 90,40% - 168,93%. Căn cứ vào kết luận sơ bộ này, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ yêu cầu nộp tiền đặt cọc.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, DOC công bố kết luận cuối cùng vào ngày 22/3/2018 (có thể gia hạn). Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) dự kiến ban hành quyết định cuối cùng về thiệt hại ngày 7/5/2018 (45 ngày sau ngày DOC ban hành quyết định cuối cùng về phá giá, có thể gia hạn). Nếu DOC ra quyết định cuối cùng khẳng định sản phẩm liên quan bị bán phá giá và ITC ra quyết định cuối cùng khẳng định hàng hóa bán phá giá gây thiệt hại đáng kể, hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ thì DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế CBPG. Trong trường hợp một trong hai cơ quan nêu trên ban hành quyết định phủ định, DOC sẽ không ban hành lệnh áp thuế.

Lệnh áp thuế CBPG (nếu có) dự kiến sẽ được ban hành vào ngày 14/5/2018 (có thể gia hạn thời điểm ban hành).

Nguồn: Baocongthuong