Thông báo này nhằm sửa đổi Thông báo khởi xướng điều tra rà soát đã được ban hành trước đó vào ngày 10/4/2017.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo sửa đổi Thông báo khởi xướng điều tra rà soát thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn 1/2/2016 – 31/1/2017
Theo đó, DOC cho rằng do mức biên độ của công ty bị đơn bắt buộc trong vụ việc điều tra này là 0.00% (theo kết luận rà soát ban hành tháng 3/2017) nên DOC đã loại các sản phẩm do công ty này sản xuất và xuất khẩu ra khỏi lệnh áp thuế chống bán phá giá đã ban hành. Do đó, DOC cũng sẽ không tiến hành các cuộc rà soát hành chính mới đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa được sản xuất và xuất khẩu của công ty. Như vậy, DOC sẽ chỉ tiến hành rà soát hành chính thuế chống bán phá giá trong giai đoạn nói trên đối với hàng hóa liên quan của công ty trong các trường hợp: (1) công ty là nhà sản xuất chứ không phải nhà xuất khẩu, hoặc (2) công ty là nhà xuất khẩu chứ không phải nhà sản xuất sản phẩm bị điều tra.
Ngoài ra, Thông báo sửa đổi này không làm ảnh hưởng đến việc khởi xướng điều tra rà soát đối với các công ty xuất khẩu khác của Việt Nam.
Căn cứ quy định 19 CFR 351.213 (d) (1), DOC sẽ hủy bỏ điều tra rà soát hành chính nếu bên liên quan rút yêu cầu đúng thời hạn (90 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra rà soát). Thông báo trước đó được công bố vào ngày 10 tháng 4 năm 2017. Do đó, thời hạn để rút yêu cầu huỷ bỏ điều tra rà soát này sẽ vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.
Một số thông tin chung về vụ việc
- Ngày 18 tháng 01 năm 2012, DOC đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.
- Ngày 18 tháng 12 năm 2012, DOC ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc.
- Ngày 15 tháng 02 năm 2013, DOC đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá chính thức. Sau khi quyết định được ban hành, công ty bị đơn của Việt Nam trong vụ việc đã khiếu nại quyết định của DOC lên Tòa Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (CIT) và Tòa Phúc thẩm Liên bang (Court of Appeals for the Federal Circuit - CAFC).
- Ngày 29 tháng 3 năm 2017, căn cứ theo phán quyết của toà, DOC đã loại trừ thuế chống bán phá giá sản phẩm tháp gió được sản xuất và xuất khẩu bởi công ty bị đơn.
Nguồn: vietnamexport.com