Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Riêng mặt hàng hương cà phê, để phân loại mặt hàng này Tổng cục Hải quan đã phải tham khảo chú giải chi tiết nhóm 33.02, ý kiến của Ban thư ký WCO.

Theo đó, 3 mặt hàng “hương cà phê” của Công ty TNHH Nestle Việt Nam NK bao gồm: mặt hàng hương cà phê Coffee Flavour 592054 TP 0504 thành phần gồm: Các chất hương ~ 0.7% theo khối lượng gồm: 1,2,3-Propanetriol 1,2- diacetate; 3-Furancarboxadehyde (theo tài liệu của nhà sản xuất, có các chất thơm có nguồn gốc từ tự nhiên và tổng hợp), Maltodextrin ~ 93%. Cafein ~ 3,9%

Mặt hàng hương cà phê QF19690 Pure Delivery coffee flavouring có thành phần gồm: Các cấu tử mang hương ~ 0,60%: Triacetin, Acetoin... (theo tài liệu của nhà sản xuất, có các chất thơm có nguồn gốc từ tự nhiên và tổng hợp); tổng hydratcarbon ~ 90% trong đó Đường sacaroza ~7,8%; chất béo ~ 5,4%; cafein ~0,008%.

Mặt hàng hương cà phê QL80881 Pure Delivery Coffee Flavour AP có thành phần gồm hỗn hợp các chất thơm của tinh dầu cà phê (theo tài liệu của nhà sản xuất, có các chất thơm có nguồn gốc từ tự nhiên và tổng hợp); hàm lượng caphein: ~ 0.14%, hàm lượng cà phê từ 1-5%; hàm lượng đường: lactose 37%; sacharose 6.1%.

Các mặt hàng này đều thuộc nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống.”, phân nhóm 3302.10 “- Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống:”, mã số 3302.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thuế suất thuế NK ưu đãi là 8%.

Được biết, từ năm 2007 Công ty TNHH Nestle Việt Nam NK mặt hàng hương cà phê và khai báo theo kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK theo hai mã số 3302.10.90.00 và 2106.90.98 (thuế suất 5%). Tuy nhiên, Chi cục Hải quan Biên Hòa- Cục Hải quan Đồng Nai đã quyết định ấn định thuế với mặt hàng trên từ năm 2007 đến nay do công ty khai sai mã số, mã số phù hợp phải là mã số 2101.12.90.

Thực tế, hương cà phê là mặt hàng phức tạp trong việc nhận định, xem xét và áp dụng các quy tắc phân loại, để xử lý thống nhất trong việc xác định mã số mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã phải tổ chức nhiều cuộc họp bàn, lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Y tế về khái niệm, đồng thời đã phải tham ý kiến của Ban thư ký WCO để cuối cùng đưa ra được mã số thống nhất phân loại mặt hàng này.

Vì vậy, để không gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cũng cho biết,  nếu công ty đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì không xử lý lại đối với các trường hợp đã phân loại và khai báo trước đây.

Nguồn: Baohaiquan.vn