Việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm theo việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của các bên nước ngoài là hoạt động chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của một số DN và cơ quan thuế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của DN nước ngoài và DN Việt Nam phải trả tiền cho việc sử dụng nhãn hiệu này. Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cho rằng, căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ thì việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm theo việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của các bên nước ngoài không phải là hoạt động nhượng quyền thương mại (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại), cũng không phải là hoạt động cung chấp dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khoa học và công nghệ) mà là hoạt động chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Do vậy, theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6-8-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, trường hợp DN nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ % thuế thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế và tỷ lệ thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

Ngoài ra, trường hợp DN nước ngoài nhận tiền từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT là 10% hoặc tỷ lệ thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

Theo Bộ Tài chính, các trường hợp phát sinh trước thời điểm ban hành công văn này mà đã kê khai, nộp thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp khác với nội dung hướng dẫn tại công văn này thì không điều chỉnh lại. Trường hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế thì thực hiện nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn này.

Nguồn: baohaiquan.vn