Để thuận tiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm tôn màu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4458/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 7 năm 2017 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Theo công văn số 4458/TCHQ-GSQL nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm tôn màu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Các doanh nghiệp nhập khẩu muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối với tôn màu nhập khẩu có Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp: Doanh nghiệp làm công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), công văn gồm các thông tin: tên, địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi kèm: bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Trong thời hạn 08h làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thực hiện đối chiếu với thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp định kỳ. Nếu thông tin phù hợp thì ban hành công văn xác nhận (có đóng dấu giáp lai của Cục Giám sát quản lý về Hải quan lên công văn và bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do doanh nghiệp cung cấp) gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp thông tin không phù hợp thì có văn bản yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với cơ quan cấp để xác nhận lại.

Chi tiết nội dung công văn số 4458/TCHQ-GSQL: xem tại đây.

Mọi thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu xin gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 2220 5018 hoặc (+84-24) 2220 5002 (máy lẻ: 1039)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn

- Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương