Liên quan đến nơi làm việc của cơ quan Hải quan, tại Điều 4 Thông tư 84/2017/TT-BTC quy định: “Nơi làm việc của cơ quan Hải quan tại các kho bãi, địa điểm được tổ chức, cá nhân kinh doanh kho bãi, địa điểm đầu tư xây dựng và phải đảm bảo các điều kiện…”, “thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan”. Theo đó, DN kinh doanh kho bãi, địa điểm cần trang bị và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan được thông suốt, thuận lợi.

Về nơi kiểm tra hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư 84/2017/TT-BTC: “Đối với kho bãi, địa điểm có tổng diện tích từ 03 héc-ta trở lên: tổ chức, cá nhân bố trí khu vực hoạt động của máy soi công-tê-nơ diện tích tối thiểu là 2.000m2 (40m x 50m) để đảm bảo về an toàn phóng xạ và hoạt động soi chiếu”, Tổng cục Hải quan cho biết nội dung này áp dụng đối với loại hình địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung.

Về kho chứa tang vật vi phạm quy định tại Điều 6 Thông tư 84/2017/TT-BTC, Tổng cục Hải quan nêu, đối với các chủng loại hàng hóa đặc thù (như hàng đông lạnh, hàng tươi sống…) khi lưu giữ trong kho tang vật vi phạm cần được duy trì bảo quản ở trạng thái như hàng gửi kho (đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng…).

Liên quan đến hiệu lực thi hành đối với các kho bãi, địa điểm đã được cấp quyết định công nhận trước khi Thông tư 84/2017/TT-BTC có hiệu lực, Tổng cục Hải quan cho biết, Thông tư 84/2017/TT-BTC không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các kho bãi, địa điểm đang hoạt động trươc ngày 30/9/2017. Theo đó, các điều kiện quy định tại Thông tư 84/2017/TT-BTC không loại trừ việc áp dụng đối với các kho bãi, địa điểm đã được công nhận trước đó.

Nguồn: Baohaiquan.vn