Để có lượng muối ổn định và đạt chất lượng cao, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Nghị định số 40/2017/NĐ-CP nêu rõ: Các tổ chức, hộ gia đình, sản xuất và xuất khẩu (XK) muối phải bảo đảm yếu tố về chất lượng. Cụ thể, hệ thống các thiết bị, công trình hạ tầng kỹ thuật sản xuất, chế biến, kinh doanh muối phải đảm bảo: Không gây ô nhiễm vào sản phẩm, nhiễm mặn môi trường vùng lân cận và đảm bảo việc tiêu, thoát nước; nước sử dụng để rửa, sơ chế, chế biến muối đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt...
Nghị định cũng nhấn mạnh, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh muối phải công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng muối phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Sản phẩm muối khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng theo công bố hợp chuẩn, hợp quy đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có bao bì, nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm (trừ muối công nghiệp).
Liên quan đến hoạt động quản lý xuất, nhập khẩu muối, nghị định quy định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện XK, nhập khẩu muối theo quy định của các văn bản thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế, hoạt động đại lý mua, bán, gia công, quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và văn bản hướng dẫn thực hiện. Muối nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.
Điểm nhấn tại nghị định là nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân XK muối trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng của nước nhập khẩu. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động tìm kiếm thị trường, cũng như đầu tư công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm muối XK. Điển hình như Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu, để nâng cao chất lượng hạt muối hướng tới tiêu thụ nội địa và XK, công ty đã ứng dụng kỹ thuật cải tiến thùng sấy muối trống quay. Mỗi năm, công ty thu mua hơn 10.000 tấn muối cho diêm dân; đồng thời XK khoảng 600 tấn muối sang một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc… và đưa vào tiêu thụ hơn 200 siêu thị trong cả nước với số lượng khoảng 120 tấn.
Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân XK muối trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng của nước nhập khẩu.

Nguồn: Lan Anh/Báo Công Thương điện tử