Sản phẩm dệt may là một trong các sản phẩm thiết yếu hàng ngày, vì vậy việc đảm bảo chất lượng sản phẩm dệt may, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam là trách nhiệm của mọi tầng lớp xã hội trong đó có các cơ quan quản lý nhà nước.

Để thực hiện trách nhiệm này, Bộ Công Thương xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Theo quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Công Thương đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với các sản phẩm dệt may được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.  Trong đó, sản phẩm dệt may được chia làm 3 nhóm, gồm:

- Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.

Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 30mg/kg.

- Nhóm số 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 75mg/kg.

- Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da - là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da người sử dụng.

Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 300mg/kg.

Cũng theo dự thảo, mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg. Ngoài ra, dự thảo đưa ra danh mục các sản phẩm dệt may phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, trong đó có một số sản phẩm như: vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm; vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải thô; vải dệt từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên trọng lượng không quá 200g/m2; vải dệt từ xơ tổng hợp, xơ tái tạo, sợi lanh, sợi bông...

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 28/2/2017 qua:

Bà Nguyễn Thị Hiền Anh

email: anhngthi@moit.gov.vn

SDT: 0912542290

 Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nguồn: moit.gov.vn