Đề xuất người lao động được tạm ứng đến 03 tháng lương
Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã bổ sung quy định mới về tạm ứng tiền lương tại Điều 103.
Cụ thể:
- Người lao động được tạm ứng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và không bị tính lãi suất khi hoàn trả.
- Mức tạm ứng tiền lương tối đa không quá 03 tháng lương của người lao động.
Đây là những nội dung chưa từng được đề cập tại Bộ luật Lao động 2012. Với những đề xuất mới nêu trên, quyền lợi của người lao động khi tạm ứng lương đã được đảm bảo hơn, không chỉ thể hiện ở việc quy định cụ thể mức tạm ứng đến 03 tháng lương; mà còn ở việc không bị tính lãi suất khi hoàn trả.
Nghỉ phép được tạm ứng tiền lương
Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi cũng quy định: “Khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ”.
Quy định này được giữ nguyên từ Bộ luật Lao động hiện hành. Theo Bộ luật này, có 05 trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương. Một trong số đó là khi nghỉ phép hàng năm.
Có thể hiểu, nếu như khi nghỉ phép, người lao động có nhu cầu ứng tiền lương để đi du lịch, về thăm quê… thì người sử dụng lao động phải cho người lao động ứng trước, mức ứng ít nhất bằng tiền lương của ngày nghỉ.