Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước và tạo thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan Hải quan, Chính phủ đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Các mức thuế  xuất khẩu, nhập khẩu tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP thực hiện theo đúng nguyên tắc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu của Luật thuế  xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Hai trong số những nguyên tắc đó là: (1) Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế; (2) áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.”

Theo đó biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP nhằm thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2017.

Các Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 có một số thay đổi như sau:

Thay đổi mã HS: Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP gồm 10.813 dòng hàng ở cấp độ 08 chữ số tăng 1.255 dòng so với danh mục năm 2012 (giữ nguyên mô tả và mã hàng của 7.810 dòng, gộp 682 dòng; tách mã, chuyển mã và bổ sung dòng hàng mới 2.321 dòng). Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mới bổ sung thêm một số dòng mới để cập nhật thay đổi về công nghệ, thương mại, kiểm soát an ninh lương thực, các chất ảnh hưởng đến môi trường...; xóa một số dòng có kim ngạch thương mại thấp; mô tả lại một số đòng để rõ phạm vi, xử lý vướng mắc về phân loại thực tế. Theo đó một số nhóm mặt hàng có thay đổi về mã số HS so với biểu thuế cũ như nhóm ngành hàng ô tô, thủy sản, thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ, gỗ, cao su, dệt may, gốm sứ..

Thay đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu: Sửa đổi thuế xuất khẩu, mô tả hàng hóa, và các tiêu chí kỹ thuật của 9 nhóm mặt hàng như: nhôm ở dạng thanh, que, hình; gỗ; thanh đồng; xỉ;...

Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu:

Sửa đổi thuế nhập khẩu: 151 dòng thuế thay đổi thuế suất do chuyển

đổi danh mục tập trung vào một số nhóm mặt hàng như thủy sản, thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ, gỗ, lốp cao su, dệt may, gốm sứ, màn hình, máy chiếu, bộ nhớ, mạch điện tử, ô tô,…;

Sửa đổi về tiêu chí kỹ thuật cũng như mức thuế của 33 nhóm mặt hàng như: mặt hàng nhôm chưa gia công, không hợp kim và hợp kim, than, ethanol nhiên liệu (E100), clinker, xi măng, sắt thép...;

Bổ sung thêm 05 nhóm có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng vào Chương 98, ví dụ như: set top boxes, thuốc trị mụn trứng cá, kính quang học chưa được gia công về mặt quan học,...

Những thay đổi về thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nguồn: Custom.gov.vn