Theo đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc, thực hiện dừng giải quyết thông quan đối với các lô hàng chưa làm thủ tục hải quan; phối hợp với các chi cục kiểm dịch thực vật tại địa bàn để xử lý khi có thông tin về lô hàng NK.

Đối với các lô hàng đã làm thủ tục và thông quan hàng hóa, rà soát, báo cáo thông tin về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được cảnh báo của Ban thư ký mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc sản phẩm ngô đông lạnh và một số sản phẩm rau đông lạnh khác sản xuất tại một cơ sở ở Hungary bị nhiễm Listeria monocytogenes và đã thực hiện truy xuất và thu hồi từ ngày 13/8/2016 đến 20/6/2018.

Theo hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi Châu Âu (RASFF Portal), một số sản phẩm nằm trong diện thu hồi đã được NK vào thị trường Việt Nam từ Đan Mạch bởi Công ty TNHH Nhịp sống M. (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin về hợp đồng và sản phẩm lần lượt như sau: Hợp đồng (65815; 76690; 85319; 91150; 96374; 101225; 109949); thông tin sản phẩm (1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000510 Sweet corn, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g; 1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g).

Nhằm ngăn chặn hàng hóa NK không đảm bảo ATTP, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Tổng cục Hải quan ngăn chặn việc NK các sản phẩm vi phạm trên; rà soát và thông tin về Cục Bảo vệ thực vật trong trường hợp các sản phẩm này đã NK vào Việt Nam.

Các chi cục kiểm dịch thực vật phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn việc NK lô sản phẩm trên vào Việt Nam; rà soát và báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật trong trường hợp các sản phẩm này đã NK vào Việt Nam.

Nguồn: Baohaiquan.vn