Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt heo đăng ký mới đề án và thông tin đầy đủ đến các cơ sở kinh doanh liên quan về đề án; giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ngành thú y kiểm tra thường xuyên các chốt chặn các điểm giao thông vận chuyển heo, thịt heo từ các địa phương vào thành phố, phải có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc mới được đưa vào chợ đầu mối; giao Ban an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố cử nhân viên kiểm soát thường xuyên, kiểm tra thương nhân kinh doanh phải có vòng nhận diện và thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ mới được kinh doanh tại chợ đầu mối.
Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, từ ngày 31/7/2017, TP. Hồ Chí Minh chính thức kiểm soát nguồn heo và thịt heo cung ứng cho thị trường thành phố, bắt buộc phải truy xuất được nguồn gốc thịt heo vào chợ đầu mối. Đến ngày 1/9/2017, thành phố sẽ chính thức kiểm soát nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm cung ứng cho thị trường thành phố, sản phẩm thịt gia cầm và trứng gia cầm phải truy xuất được nguồn gốc.
Nguồn: Thế Vĩnh/Báo Công Thương điện tử