Theo đó, các đối tượng có nhu cầu xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động phải thực hiện thủ tục đăng ký và việc đăng ký chỉ thực hiện một lần.

Nếu có sự thay đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc thị thực… thì phải khai bổ sung thông tin theo Mẫu ban hành kèm Nghị định này.

Thủ tục đăng ký được tiến hành trực tiếp tại cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát nhập cảnh nơi có cổng kiểm soát tự động hoặc qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Thủ tục đăng ký gồm:
- Khai đầy đủ thông tin vào tờ khai (theo mẫu);
- Xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh;
- Công dân Việt Nam dùng hộ chiếu đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh thì xuất trình thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh; người nước ngoài xuất trình thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú;
- Cung cấp ảnh chân dung, vân tay theo quy định.
Chính phủ quy định 04 nhóm đối tượng có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động phải thực hiện thủ tục đăng ký, đó là:
- Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu có gắn chip điện tử đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh.
- Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chip điện tử.
- Công dân Việt Nam sử dụng giấy thông hành theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền.
- Người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh có trách nhiệm vận hành hệ thống kỹ thuật hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ; bảo đảm điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Xem chi tiết Nghị định 77/2020/NĐ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC