So với quy định trước đây, Nghị định vẫn giữ nguyên mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, với tổ chức là 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phạt mới sẽ tăng lên với mỗi hành vi vi phạm cụ thể. Trường hợp có hành vi gian lận, lừa dối để nhận được hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ tương ứng, mức phạt tiền tối đa lên tới 40 triệu đồng, thay vì mức 30 triệu đồng như quy định cũ.
Với hành vi chuyển giao công nghệ không lập hợp đồng bằng văn bản mức phạt tiền từ 12 - 20 triệu đồng. Mức phạt với hành vi này tăng lên 30 triệu đồng nếu có gian lận, lừa dối trong việc lập hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hành vi kinh doanh dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng.
Mức phạt cao nhất 50 triệu đồng sẽ áp dụng với cá nhân có hành vi chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2019. Với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm 01/8 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân.
Nghị định này:
- Làm hết hiệu lực Nghị định 64/2013/NĐ-CP; Nghị định 93/2014/NĐ-CP.
- Hướng dẫn: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật Khoa học và công nghệ 2013; Luật Chuyển giao công nghệ 2017.
Xem chi tiết Nghị định 51/2019/NĐ-CP tại đây.