Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định dưới đây áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.
Bí mật kinh doanh luôn là vấn đề “nhạy cảm”, thậm chí quyết định sự thành hay bại của mỗi doanh nghiệp. Do đó, để bảo vệ doanh nghiệp, tại Nghị định 75/2019, Chính phủ đã tăng mức xử phạt đối với những hành vi này.
Nghị định này dành riêng một mục với 06 điều để quy định về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Với hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp cận thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật thì bị phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm.
Trường hợp hành vi do cá nhân thực hiện thì mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt đối với tổ chức, đồng nghĩa với việc cá nhân sẽ bị phạt tối đa 150 triệu đồng.
Đặc biệt, phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp và từ 200 – 300 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Có thể thấy, khi Nghị định này chính thức có hiệu lực (01/12/2019) thì mức xử phạt đối với những hành vi nêu trên đều cao gấp 10 lần so với trước đây.
Bởi theo Điều 29 Nghị định 71/2014/NĐ-CP (đang được áp dụng hiện nay và hết hiệu lực từ ngày 01/12/2019) thì mức phạt đối với tổ chức có hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh chỉ từ 10 - 30 triệu đồng.
Bên cạnh việc phạt tiền, tổ chức, cá nhân còn bị tịch thu tang vật, phương tiện cũng như khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.
Xem chi tiết Nghị định 75/2019/NĐ-CP tại đây.
Nguồn: VITIC