Bộ NN&PTNT vừa ký Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV cho phép các DN có thể có thể NK lại bột bã ngô (DDGS) từ Mỹ sau một thời gian dài tạm ngừng NK do phát hiện côn trùng gây hại trong các lô hàng NK từ nước này.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật của Mỹ về yêu cầu kiểm dịch thực vật NK và tăng cường kiểm dịch nhằm đảm bảo ngăn chặn triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật trên DDGS XK vào Việt Nam.

Đồng thời, giám sát việc tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật NK, kiểm tra chặt chẽ đối với DDGS từ Mỹ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-9.

Trước đó, tháng 12-2016, Việt Nam đã quyết định tạm dừng NK bột bã ngô của Mỹ sau khi có báo cáo phát hiện côn trùng có hại trong các lô hàng từ Mỹ.

Nguồn: baohaiquan.vn