Quy định mới về Internet Banking
Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi một số nội dung về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet có hiệu lực từ 1/7/2019.
Theo thông tư, ứng dụng Internet Banking phải có tính năng buộc khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên; khóa tài khoản truy cập nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá số lần quy định.
Ngân hàng chỉ mở lại tài khoản khi khách hàng yêu cầu và phải xác thực khách hàng trước khi mở khóa, bảo đảm chống gian lận, giả mạo.
Ngoài ra, ứng dụng này phải xác thực người dùng khi truy cập và không có tính năng ghi nhớ mã khóa truy cập. Trường hợp xác thực sai liên tiếp quá số lần quy định, ứng dụng phải tự động khóa tạm thời không cho người dùng tiếp tục sử dụng.
Cá nhân cư trú từ 06 tháng trở lên được gửi tiền có kỳ hạn
Thông tư 49/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/7/2019. Theo đó, đối tượng được gửi tiền có kỳ hạn bao gồm cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 06 tháng trở lên; Tổ chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam; Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam…
Thời hạn gửi tiền được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thời hạn gửi tiền không quá thời hạn hiệu lực của thị thực, quyết định thành lập/giấy phép hoạt động…
Cá nhân dưới 15 tuổi có thể gửi tiền tiết kiệm
Theo Thông tư 48/2018/TT-NHNN, công dân Việt Nam chưa đủ 15 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự cũng có thể gửi tiền tiết kiệm, tuy nhiên, việc này phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật.
Ngoài ra, người gửi tiền tiết kiệm còn có thể là người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự… Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.