Tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ từ 7 tuổi phải được trẻ đồng ý

Từ ngày 01/06/2017, Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 của Quốc hội có hiệu lực; theo đó, nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em sẽ chính thức được áp dụng.

Cụ thể, Luật nghiêm cấm hành vi: Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ và của trẻ em nếu đủ 07 tuổi trở lên; Cung cấp dịch vụ Internet, sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi phục vụ trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ; Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em…

Luật cũng mở rộng các quyền của trẻ em từ 10 lên 25 quyền, trong đó có: Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; Quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em…

Trên môi trường mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em; cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em phải có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự biết bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

Chủ đầu tư được trực tiếp quản lý dự án xây dựng dưới 15 tỷ

Nếu như trước đây, Chính phủ quy định chủ đầu tư chỉ được trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng với dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có tổng mức đầu tư dưới 02 tỷ đồng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, thì tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Chính phủ cho phép chủ đầu tư được trực tiếp quản lý đối với dự án xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị định này, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 01/06/2017 vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong chứng chỉ đó. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước ngày 01/06/2017 nhưng chưa được cấp chứng chỉ, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt

Cũng có hiệu lực từ ngày 01/06/2017, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ có những quy định cụ thể về việc ghi nhãn hàng hóa. Trong đó, yêu cầu hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa; nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Với một số hàng hóa đặc biệt, trên nhãn phải có một số nội dung thể hiện tính chất của hàng hóa. Điển hình như, với rượu, nhãn phải có thông tin về định lượng; hàm lượng etanol; hạn sử dụng và thông tin cảnh báo (nếu có); với thực phẩm biến đổi gen, ngoài thông tin về định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng; thông tin cảnh báo, còn phải ghi cụm từ “Biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng…

Đối với nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa theo quy định cũ đã được sản xuất, in ấn trước ngày 01/06/2017 vẫn được tiếp tục sử dụng, cho đến ngày 01/06/2019. Hàng hóa gắn nhãn theo quy định cũ, đang được nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước ngày 01/06/2017 cũng vẫn được lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa.

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, Chính phủ quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động hoặc 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân phục vụ có thời hạn, thay cho mức 1% được quy định trước đây. Căn cứ vào khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức đóng này từ ngày 01/01/2020.

Quy định nêu trên được áp dụng từ ngày 01/06/2017; riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Giá mua điện mặt trời là 2.086 đồng/kWh

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 30/06/2019.

Cụ thể, với dự án điện mặt trời nối lưới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa gồm thuế GTGT). Giá bán này chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới có hiệu suất của tế bào quang điện lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

Với dự án điện mặt trời trên mái nhà, giá mua điện hàng năm sẽ được Bộ Công Thương xem xét, quyết định dựa vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Cũng theo Quyết định này, dự án điện mặt trời được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi. Cụ thể như: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực đầu tư.

Áp giá viện phí mới cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế

Theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT, từ ngày 01/06/2017, Bộ Y tế sẽ chính thức áp dụng khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trong các cơ sở sở khám, chữa bệnh của Nhà nước.

Trong đó, giá dịch vụ khám bệnh tối đa tại các bệnh viện dao động từ 31.000 đồng - 39.000 đồng; riêng bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa khu vực, mức giá này là 29.000 đồng. Trường hợp hội chẩn để xác định ca bệnh khó, mức giá tối đa là 200.000 đồng; mức giá 120.000 đồng được áp dụng với trường hợp khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa và khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang).

Giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh đối với điều trị hồi sức tích cực dao động từ 568.900 đồng - 677.100 đồng theo hạng bệnh viện từ hạng 2 đến hạng đặc biệt; với hồi sức cấp cứu, mức giá dao động từ 226.000 đồng - 362.800 đồng theo hạng bệnh viện từ hạng IV đến hạng đặc biệt. Mức giá này chưa bao gồm chi phí máy thở (nếu có) và chỉ được tính cho 01 người/01 giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%; trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30%.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

337 vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng BHYT

Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT, áp dụng từ ngày 01/06/2017.

Danh mục này gồm có 337 vật tư y tế và được chia thành 09 nhóm: Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương; Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương; Bơm, kim tiêu, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật; Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo; Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa; Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác; Các loại vật tư y tế thay thế sử dụng trong một số thiết bị chẩn đoán, điều trị.

Đối với vật tư y tế đã được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán riêng. Đối với vật tư chưa được tính chi phí, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật với mức tối đa bằng 45 tháng lương cơ sở.

Không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET

Từ ngày 01/06/2017, việc đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Điểm mới nổi bật của Thông tư này là khuyến khích thực hiện đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020; thay vì bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi theo lộ trình như quy định trước đây. Đồng thời, Thông tư yêu cầu người có giấy phép lái xe có thời hạn phải thực hiện đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng, trong khi quy định cũ cho phép người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, vẫn được xét cấp lại giấy phép.

Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu có đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân sẽ được đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin trên giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Công khai thời điểm chi hoàn thuế GTGT

Theo Thông tư số 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 02/06/2017, cơ quan thuế sẽ phải công khai thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bên cạnh việc công khai những thông tin như thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế; thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế GTGT đã quy định trước đây.

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế. Cụ thể, thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến; trong khi theo quy định trước đây, thời gian thực hiện chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/06/2017.

Cơ chế tài chính đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Với vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam bộ và cả nước, TP. Hồ Chí Minh sẽ được hưởng những cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù. Đây là nội dung tại Nghị định số 48/2017/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/06/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Theo đó, khi TP. Hồ Chí Minh triển khai các công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, TP. Hồ Chí Minh sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện. Để sử dụng hiệu quả quỹ đất của Thành phố, UBND TP. Hồ Chí Minh được tạm ứng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc từ nguồn vay cho các dự án xây dựng cơ hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay.

Về việc vay vốn đầu tư phát triển, TP. Hồ Chí Minh được vay vốn đầu tư trong nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; được vay lại vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày

Tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ít nhất 02 ngày, thay vì 05 ngày như quy định trước đây. Từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp doanh nghiệp có đề nghị về việc sử dụng hóa đơn đặt in, trong 02 ngày làm việc, từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc này. Nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in (trước đây, thời gian này được quy định là 05 ngày làm việc).

Đáng chú ý, Thông tư này còn chỉ rõ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được mua hóa đơn theo tháng với số lượng mua lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/06/2017.

Cho phép đào tạo đại học từ xa theo tín chỉ

Theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 12/06/2017, được phép tổ chức đào tạo từ xa trình độ đại học theo học chế tín chỉ; cơ sở giáo dục đại học được quy định cụ thể về thời gian tối đa thực hiện chương trình đào tạo từ xa, nhưng không quá 02 lần thời gian thiết kế của chương trình đào tạo theo hệ chính quy.

Việc tổ chức đào tạo từ xa phải đảm bảo sự tương tác giữa người học và giảng viên, giữa người học và người học. Người học được tiếp cận với cơ hội tham gia tư vấn định hướng nghề nghiệp, các buổi hướng dẫn, chương trình thực tập nghề nghiệp. Việc tổ chức thi kết thúc học phần được thực hiện tập trung tại cơ sở giáo dục đại học hoặc tại trạm đào tạo từ xa, được giám sát bởi cán bộ của cơ sở giáo dục đại học.

Người học được xét, công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện: Tại thời điểm xét tốt nghiệp không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; Hoàn thành chương trình đào tạo từ xa, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định; đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/06/2017.

Đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những hướng dẫn cụ thể về việc thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.

Các trường hợp được thực hiện cơ chế liên thông bao gồm: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông, cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp, trao đổi thông tin và chỉ được yêu cầu nhà đầu tư nộp một bản trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ, bao gồm: Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức; Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/06/2017.

Tiền công của người làm việc theo hình thức cộng đồng

Tiền công của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện.

Theo đó, đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ 01 ngày và 26 ngày 01 tháng thì tiền công tính theo tháng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động. Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ 01 ngày hoặc 26 ngày 01 tháng thì tiền công tính theo giờ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện các dự án, hoạt động chia 26 ngày và chia 8 giờ. Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ cho những giờ làm thêm.

Thời giờ làm việc của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng không quá 08 tiếng/ngày và mỗi tuần được nghỉ ít nhất 01 ngày. Nếu không thể nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; có hiệu lực từ ngày 15/06/2017.

Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Bên cạnh 58 công nghệ cao trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đã quy định trước đây, tại Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung thêm 04 công nghệ cao vào Danh mục này; bao gồm: Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ thực tại ảo và công nghệ thực tại tăng cường; Công nghệ vô tuyến thông minh; Công nghệ in 3 chiều.

Đồng thời, 16 sản phẩm công nghệ cao được bổ sung vào Danh mục được khuyến khích phát triển, nâng tổng số sản phẩm công nghệ cao trong Danh mục này lên 130 sản phẩm. Trong số 16 sản phẩm công nghệ cao mới được bổ sung, đáng chú ý có: Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây; Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh; Dịch vụ tư vấn, thiết kế công nghệ thông tin; Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ cho thuê hệ thống công nghệ thông tin…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/06/2017.

Sinh viên cao đẳng học tối thiểu 60 tín chỉ

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/06/2017.

Cụ thể, người học trình độ cao đẳng phải hoàn thành khối lượng kiến thức tối thiểu 60 tín chỉ và có thời gian học từ 02 - 03 năm; trong đó khối lượng kiến thức lý thuyết chiếm từ 30 - 50%, thực hành chiếm 50 - 70%; khối lượng kiến thức tối thiểu đối với người học trình độ trung cấp là 35 - 50 tín chỉ và có thời gian học từ 01 - 02 năm, kiến thức lý thuyết chiếm từ 25% - 45%, thực hành từ 55% - 75%.

Về năng lực ngoại ngữ, người học trình độ cao đẳng phải có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và người học trình độ trung cấp phải đạt bậc 1/6. Ngoài ra, người học ở cả hai trình độ này còn phải đáp ứng các yêu cầu như: Có kiến thức thực tế và lý tuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo; Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Có kỹ năng giải quyết công việc trong điều kiện làm việc thay đổi…

Miễn tiền sử dụng đất với dự án XD nhà ở xã hội trong khu kinh tế

Từ ngày 20/06/2017, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trong khi đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê trong khu kinh tế không được hưởng ưu đãi này.

Mặt khác, tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. Thời gian miễn tiền thuê đất là thời gian xây dựng cơ bản, tối đa là 03 năm từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; sau thời gian này, miễn thêm từ 11 - 19 năm, tùy từng loại dự án đầu tư. Đặc biệt, không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nội dung trên được nêu tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/06/2017.

12 loại giấy tờ hợp pháp dùng trong cấp phép xây dựng

Danh sách các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP.

Trong số 12 loại giấy tờ được công bố tại Nghị định này, đáng chú ý có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2001, 2003; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Giấy tờ về đất đai trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 01/07/2004 nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gồm Quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất và hợp đồng cho thuê đất kèm theo hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất)…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/06/2017; trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đã nộp trước thời điểm này nhưng chưa được cấp Giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo Nghị định này để được cấp Giấy phép xây dựng.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn