Quyết định gồm có 6 điều và kèm thep danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan; trong đó, phế liệu không còn trong danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm TTHQ tại cửa khẩu nhập mà sẽ thực hiện theo quy định riêng về cửa khẩu nhập tại Thông tư 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.
Khi nhập khẩu hàng hóa thì người khai hải quan có thể lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo Điều 4 Quyết định này hoặc các địa điểm ngoài cửa khẩu nhập cho các trường hợp như: Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm TTHQ tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.
Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm TTHQ tại: Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc trụ sở cơ sở sản xuất; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
Quyết định này có hiệu lực từ 01/9/2019 và thay thế Quyết định15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017.
Xem chi tiết QĐ 23 qd23-2019-ttg_KZFT.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet