Theo đó, Quốc hội đã quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án Luật này.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã thông qua 09 luật:

- Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam;

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Quốc hội cũng cho ý kiến về các dự án luật như: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi);…

Đồng thời, quyết định kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo Nghị quyết 30/2016/QH14 tối đa là 02 năm kể từ ngày 01/02/2019.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Nghị quyết 74/2018/QH14 được thông qua ngày 20/11/2018.

Xem chi tiết tại Nghị quyết nghi-quyet-74-2018-qh14_SCTK.pdf

Nguồn: Thuvienphapluat.vn