Nộp C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan

Theo ông Âu Anh Tuấn, thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Bộ Công Thường rà soát lại toàn bộ quy định liên quan đến việc nộp C/O, thời điểm nộp C/O. Trong hầu hết các cam kết quốc tế đều quy định, muốn được hưởng ưu đãi người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trong một số hiệp định quy định cụ thể hơn, như Hiệp định Việt Nam-Hàn Quốc (VK) quy định người khai hải quan phải nộp C/O trong vòng 1 năm kể từ ngày NK, nghĩa là sau thời điểm NK DN được nộp bổ sung. Tại Hiệp định TPP có quy định, tại thời điểm NK DN chưa có sẽ được nộp C/O hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ để áp dụng thuế suất đặc biệt. Trong hiệp định không có quy định cụ thể về việc cho phép chậm nộp. Điều này tùy thuộc vào quy định vào pháp luật của từng nước.

Ví dụ trong 10 nước ASEAN thì có 8 nước cho phép chậm nộp C/O hai nước không cho phép chậm nộp là Campuchia và Indonesia. Theo lý giải của các nước này thì hiện tại các quy định của hiệp định không có quy định cụ thể về việc chậm nộp. Như vậy việc chậm nộp C/O sau khi đăng ký tờ khai hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm quyền của nước NK.

Ông Âu Anh Tuấn cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã phối hợp rà soát các quy định liên quan đến thời điểm nộp C/O để đảm bảo quy định của Việt Nam tuân thủ theo các quy định của hiệp định mà không mở rộng hơn. Chính vì vậy, thời hạn nộp C/O được dự kiến sửa đổi như sau: Đối với các mẫu C/O ,trừ C/O mẫu VK (KV), người khai hải quan phải nộp C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp không có C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan, người khai hải quan sẽ phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và phải nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với C/O mẫu VK (KV), người khai hải quan phải nộp C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp không có C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan, người khai hải quan sẽ phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng một năm sau ngày hàng NK.

Như vậy DN phải hoàn tất các thủ tục có liên quan đề nghị phía nước ngoài cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sớm và nộp cho cơ quan Hải quan trong thời hạn quy định. Trong thời gian tới khi các hiệp định thương mại khác đi vào hoạt động và có hiệu lực, căn cứ vào từng hiệp định thương mại sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Cho phép trừ lùi C/O để hưởng ưu đãi

Cùng với việc sửa đổi thời điểm nộp C/O, một số quy định mới sẽ tạo thuận lợi cho DN được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt là cho phép trừ lùi C/O các lô hàng NK nhiều lần từ kho ngoại quan và nội địa.

Theo ông Âu Anh Tuấn, hiện nay, để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, DN phải nộp C/O cho cơ quan Hải quan. Mỗi một C/O chỉ được cấp cho một lô hàng NK. Đối với các lô hàng nhập vào kho ngoại quan nhưng chuyển tiêu thụ nội địa thành nhiều lần, DN sẽ chỉ có thể nộp C/O cho lần đầu tiên làm thủ tục NK tiêu thụ nội địa, vì cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu cấp một C/O cho toàn bộ lượng hàng của lô hàng ban đầu. Các lô hàng NK tiêu thụ nội địa các lần sau sẽ không có C/O để nộp cho cơ quan Hải quan do C/O gốc đã được nộp cho cơ quan Hải quan trước đó.

Để tạo thuận lợi cho DN, sẽ có quy định trừ lùi C/O. DN sẽ phải nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục NK lô hàng đầu tiên từ kho ngoại quan vào nội địa, cơ quan Hải quan sẽ cấp phiếu theo dõi trừ lùi, lô hàng sau DN sẽ không phải nộp nữa và chỉ cần xuất trình phiếu theo dõi trừ lùi C/O cho cơ quan Hải quan.

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Trường hợp DN đưa hàng ra kho ngoại quan để NK vào nội địa nhiều lần thì thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan. Cơ quan Hải quan sẽ lập Phiếu theo dõi trừ lùi C/O theo mẫu. Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được áp dụng cho hàng hóa NK có C/O cấp cho lô hàng tổng vào kho ngoại quan nhưng NK nhiều lần vào nội địa.

Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được lập tại thời điểm làm thủ tục NK đầu tiên. Đối với các lần NK tiếp theo, cơ quan Hải quan kiểm tra trên bản C/O gốc và thực hiện trừ lùi số lượng hàng hóa NK trên tổng số lượng hàng còn lại trên Phiếu theo dõi trừ lùi. Khi DN NK hết số lượng hàng hóa trên C/O, chi cục hải quan sẽ tổng hợp lượng hàng hóa đã NK, xác nhận đã NK hết lượng hàng trên C/O vào phiếu theo dõi trừ lùi.

Nguồn: baohaiquan.vn