Theo đó, ngành Tài chính thực hiện công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng và tổ chức, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để công chức, viên chức của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái;…

- Đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng chỉ giải thích không rõ ràng mà không giải quyết;
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương;
- Thực hiện quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc;
- Xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị có hành vi tham nhũng, những người bao che;
- Khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp;
- Loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ quá 01 lần;
- Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng;
- Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp;
- Thực hiện ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến… tại nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/6/2019.
Xem chi tiết Quyết định 1072/QĐ-BTC tại đây.