Quyết định gồm có 3 điều; trong đó, điều 1 qui định cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 881.160 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký
Xem chi tiết Quyết đinh 510 qd510-2019-ttg_OHHG.pdf
Nguồn: VITIC