Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Căn cứ Mục 8, Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao của Cục Quản lý cạnh tranh tại tin đăng mạng ngày 23 tháng 6 năm 2017, Cục QLCT đã nhận được các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ và các thông tin thu thập được, ngày 28 tháng 7 năm 2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 09 doanh nghiệp trong năm 2017 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:

Bảng 1: Lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của từng doanh nghiệp

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ trong năm 2017 (tấn)

1

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

2934/QĐ-BCT

PCM, VCM, PEM

5.000

2

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

2935/QĐ-BCT

PCM, VCM

12.000

3

Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát

2936/QĐ-BCT

PCM, VCM

200

4

Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex

2937/QĐ-BCT

PCM, VCM

3.687

5

Công ty CP Viettronics Tân Bình

2938/QĐ-BCT

PCM, VCM

364

6

Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam

2939/QĐ-BCT

PCM, VCM

8.491

7

Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh

2940/QĐ-BCT

PVDF

1.060

8

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Pride Việt Nam

2941/QĐ-BCT

PVDF

3.000

9

Công ty CP bao bì kim loại Việt Nam

2942/QĐ-BCT

Thép tấm không hợp kim tráng thiếc, đã in, sơn phủ

1.500

Chi tiết nội dung Quyết định miễn trừ: xem tại đây.

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục QLCT trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục QLCT, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ đã cấp.

Đối với một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ nhưng chưa có tên tại Bảng 1 nêu trên là do hồ sơ đề nghị miễn trừ chưa đầy đủ và cần phải bổ sung thông tin theo đúng Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn trừ của Cục QLCT hoặc đang trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ. Cục QLCT sẽ xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ khi các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin theo Hướng dẫn.

Mọi thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu xin gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 2220 5018 hoặc (+84-24) 2220 5002 (máy lẻ: 1039)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

             - Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương