Theo đó, Quyết định mới sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 của Quyết định cũ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, nổi bật là thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sẽ trước ngày 15/8/2020. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội dự kiến có 04 bài thi độc lập, gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Để phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đã đưa ra Quyết định ngày kết thúc học kỳ II của các cấp là 10/7/2020 và kết thúc năm học là 14/7/2020. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020.

Xem chi tiết Quyết định 1520/QĐ-UBND tại đây.

Nguồn: VITIC