Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã thực hiện được gần 2 năm, đến nay đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc cần phải được sửa đổi, bổ sung. Để gỡ vướng những bất cập và tạo thuận lợi cho người nộp thuế và hoạt động của DN, Bộ Tài chính đã giao cho Vụ Chính sách thuế và Tổng cục Hải quan rà soát và tổng hợp vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết, sau buổi lấy ý kiến hôm nay, Bộ Tài chính sẽ lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng DN về các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định thay thế này.

Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 28 Điều của Nghị định 134/2016/N-CP chia thành 3 nhóm nội dung: Nhóm nội dung về đối tượng chịu thuế, áp dụng thuế suất, bảo lãnh nộp thuế (nhóm này sửa đổi, bổ sung 3 Điều); Nhóm nội dung về chính sách ưu đãi miễn thuế, định mức miễn thuế, đối tượng ưu đãi đầu tư, điều kiện ưu đãi đầu tư (nhóm này sửa đổi, bổ sung 7Điều); Nhóm nội dung về hồ sơ, thủ tục miễn thuế, hoàn thuế (nhóm này sửa đổi, bổ sung 13 Điều).

Trước đó, để thống nhất các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định 134, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức họp trực tuyến với hải quan các tỉnh, thành phố về các vướng mắc, bật cập trong quá trình thực hiện Nghị định 134, từ đó đưa ra những đề xuất sửa đổi.

Tại buổi họp trực tuyến, hải quan các tỉnh, thành phố cơ bản thống nhất với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 134, đồng thời góp ý thêm một số nội dung: Hàng hóa XNK tại chỗ, miễn thuế quà biếu quà tặng, chính sách thuế giữa hàng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu, thời hạn nộp thuế trong trường hợp DN bị ấn định thuế khi kiểm tra sau thông quan, miễn thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư...

Nội dung được hải quan địa phương cho ý kiến nhiều nhất là vấn đề áp dụng thuế suất thông thường với loại hình XNK tại chỗ. Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị định không nên chỉ quy định áp dụng thuế suất thông thường với loại hình này mà cần quy định rõ, nếu XNK tại chỗ nếu đáp dựng được điều kiện C/O phom D thì được ưu đãi.

Một nội dung khác cũng được hải quan địa phương đề xuất với Ban soạn thảo là việc áp dụng chính sách thuế đối với loại hình sản xuất xuất khẩu, Hải quan TP.HCM và Hải quan Bình Dương, Đồng Nai đều cho rằng nên áp dụng chung 1 chính sách là miễn thuế NK cho hàng hóa NK để gia công và sản xuất xuất khẩu; không nên phân biệt loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu, trong khi đó, nếu xét phương diện kinh tế, hàng sản xuất XK mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế hơn, vì vậy cần quy định chính sách tương đồng cho cả hai loại hình sản xuất này.

Bên cạnh đó, Hải quan TP.HCM cũng đề xuất, dự thảo phải quy định thời hạn nộp thuế cho DN khi bị cơ quan Hải quan ấn định thuế, trong trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan, tránh trường hợp DN bị tính chậm nộp.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung sửa đổi, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi trong năm 2018.

Nguồn: Baohaiquan.vn