Theo đó, trong quy định về thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, Thông tư 79 quy định doanh nghiệp xuất trình 3 loại giấy tờ thay vì 2 loại như trước đây.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 156, hồ sơ xóa nợ thuế của doanh nghiệp tuyên bố phá sản chỉ bao gồm: Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản; Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án.

Quy định mới tại Thông tư 79 yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình 3 loại giấy tờ gồm: Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án; tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được; quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Các giấy tờ này có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Thông tư 79 có hiệu lực thi hành từ 15/9/2017.

Nguồn: Chinhphu.vn