Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2663/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế thí điểm hoạt động TN hàng  hóa theo phương thức kinh doanh TNTX qua lối mở Pô Tô.

Theo đó, hoạt động kinh doanh TNTX được thực hiện theo quy định của Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT.

Hàng thí điểm TN của doanh nghiệp phải được tập kết tại các điểm kiểm tra trong khu vực cửa khẩu và các địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan thành lập hoặc công nhận để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, làm thủ tục của hải quan và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.

Thông tư còn quy định, kết thúc thời gian thí điểm, Bộ Công Thương phối hợp với UNND tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng phương hướng điều hành thời gian tiếp theo.

Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan các tỉnh có cửa khẩu, cảng biển tái xuất hàng hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục hải quan kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa TN, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đến khi thực hiện xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo không để thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

Trước đó, Thủ tướng cũng đồng ý cho thực hiện thí điểm TNTX tại 3 cửa khẩu gồm Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Ka Long (Quảng Ninh) và điểm thông qua Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn).

Nguồn: baohaiquan.vn