Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg, được nhân dân cơ bản ủng hộ và đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Trong vài ngày qua, tại một số nơi đã có hiện tượng lơi lỏng, tụ tập đông người tại nơi công cộng, mở cửa bán hàng... vì vậy, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục tái diễn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong việc phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao động; quan tâm đến đời sống các đối tượng yếu thế.
Người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý của mình.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan triển khai các biện pháp hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh như thanh toán không dùng tiền mặt; khám, chữa bệnh trực tuyến, sử dụng phần mềm giám sát, truy vết ca bệnh, kiểm soát nguồn lây bệnh, bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin cá nhân.
Đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm đủ cho nhu cầu trong nước (kể cả dự trữ) và chỉ xuất khẩu cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xử lý nhanh việc này, không để lỡ thời cơ.
Xem chi tiết Thông báo 155/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC