Thông tư qui định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Được áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 31/12/2024.
Xem chi tiết Thông tư 22 tt22-2019-bct_YJCP.pdf
Nguồn: VITIC