Theo đó, giá vé dành cho hạng phổ thông cơ bản tối đa là 3,75 triệu đồng/vé một chiều cho khoảng cách đường bay từ 1280 km trở lên. Giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 01 vé máy bay trừ các khoản: Thuế giá trị gia tăng; Các khoản thu hộ như giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; Các khoản giá dịch vụ tăng thêm.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định khung giá vé máy bay nội địa tối đa cho các khoảng cách đường bay khác. Mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, khoảng cách từ 500 km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng; 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng và 1.000 km - 1.280 km có giá 3,2 triệu đồng.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Xem chi tiết Thông tư 17/2019/TT-BGTVT tại đây.