Cụ thể, sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới phải được đăng trên trang nhất báo in; trang chủ đối với báo điện tử và phát trên bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.
Đặc biệt, việc đăng, phát phải được thực hiện chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh truyền hình đối ngoại.
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định, đối với những thông tin giải thích, làm rõ cần đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất. Cơ quan báo chí không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh của Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.
Xem chi tiết Thông tư 03/2019/TT-BTTTT tại đây.
Nguồn: VITIC/LuatVietnam