Theo Thông báo này, sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng đã đồng ý ưu tiên đưa khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước như đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Những công dân này gồm các trường hợp là lao động hết hạn hợp đồng, hết hạn visa… Khi về nước, những người này được cách ly tập trung và cách ly bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt với từng loại đối tượng.

Đồng thời, các Bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn về thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch về điều kiện được về nước, hồ sơ, thủ tục đăng ký về nước, các hình thức cách ly linh hoạt, an toàn khi nhập cảnh, đúng đối tượng.
Tiếp tục cho phép và tạo điều kiện các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh Việt Nam, kể cả nhập cảnh trong thời gian ngắn (dưới 14 ngày) và có biện pháp cách ly phù hợp, linh hoạt.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ đạo chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần có kế hoạch sẵn sàng đón du khách du lịch quốc tế trở lại khi có điều kiện cho phép…
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 tiếp tục nghiên cứu, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới, đề xuất các tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn các vùng, địa bàn an toàn, đề xuất cụ thể thời điểm và tần suất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tăng tần suất các chuyến bay (có thu phí) để đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước và các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà ngoại giao, chuyên gia, công nhân lành nghề... nhập cảnh Việt Nam, đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chuyến bay đồng thời có biện pháp chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.
Đồng thời giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chủ động triển khai các giải pháp kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa với thị trường quốc tế. Trường hợp cần thiết phải cử các đoàn công tác đến các vùng, địa bàn cơ bản an toàn để thúc đẩy giao thương.
Xem chi tiết Thông báo 219/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC