Ngày 15/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đưa ra thông báo về việc Bộ này đã nhận được văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, đó là Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu được đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm dịch mới.

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2017, Bộ Nông nghiệp Australia sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến sau đó tái nhập lại Australia.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về các điều kiện an toàn sinh học nhập khẩu (BICON) đã được Bộ Nông nghiệp Australia cập nhật các yêu cầu mới này.

Các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi được chế biến ở các quốc gia khác không phải Việt Nam sẽ chỉ được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia đó đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu mới của Australia.

Mới gần đây, ngày 29/5/2017, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đã gửi thư cho Cục Thú y Việt Nam thông báo về việc Chính phủ Australia quyết định nới lỏng Lệnh tạm dừng NK tôm lần thứ 4. Phía Australia sẽ bắt đầu chấp nhận các đơn đặt hàng NK đối với tôm tẩm ướp và thịt tôm tẩm ướp chưa qua nấu chín từ ngày 12/7/2017 với điều kiện đáp ứng nghiêm ngặt các qui định của Australia.

Như vậy, sau khi ban hành lệnh cấm NK tôm từ 9/1/2017, đến nay Australia đã 5 lần thông báo nới lỏng lệnh cấm, chính phủ nước này đã loại trừ 08 sản phẩm tôm ra khỏi lệnh tạm dừng NK trong đó thông báo mới nhất là cho phép tôm xuất xứ Australia chế biến ở Việt Nam được phép tái nhập vào thị trường Australia.

Nguồn: vasep.com.vn