Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới, việc vận chuyển hành khách được thực hiện như sau:

Đối với lĩnh vực hàng không:

- Đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại: 20 chuyến bay (khứ hồi)/ngày;
- Đường bay Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: 06 chuyến bay (khứ hồi)/ngày/đường bay;
- Đường bay Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh đi các địa phương khác: Mỗi hãng 01 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay;
- Đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh: Mỗi hãng 01 chuyến (khứ hồi)/ngày.
Đối với lĩnh vực đường bộ:
Vận tải hành khách liên tỉnh:
- Xe tuyến cố định: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu 01 chuyến/tuyến);
- Xe hợp đồng, du lịch: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu 01 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).
Vận tải hành khách nội tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách.
Đối với lĩnh vực đường sắt:
- Tuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh: Tối đa 03 đôi tàu khách/ngày;
- Các tuyến còn lại: Mỗi tuyến 01 đôi tàu khách/ngày.
Đối với lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa:
- Vận tải hành khách nội địa: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
- Vận tải hành khách liên tỉnh: tối đa 01 chuyến/tuyến/ngày.
Xem chi tiết Công văn 3864/BGTVT-VT tại đây.

Nguồn: VITIC