UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3624/UBND-KT yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Theo công văn, kể từ ngày 1/1/2018, chỉ xăng E5 và xăng khoáng RON 95 mới được cho phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.
UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp như Công ty Xăng dầu khu vực I, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu quân đội... đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng công suất các trạm trộn xăng E5 đảm bảo nguôn cung ứng xăng E5 cho thị trường Hà Nội kể từ ngày 1/1/2018.
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tập trung, khẩn trương cải tạo, sửa chữa cửa hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp, báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.
UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 trình UBND thành phố xem xét trong tháng 9/2017.
Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ quý II tổ chức ngày 14/7, liên quan tới việc thay thế xăng RON 92 bằng xăng E5 kể từ 1/1/2018, Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung xăng E5 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92.
Theo Bộ Công Thương, ngày 6/7 vừa qua, Bộ đã làm việc với 26 đầu mối kinh doanh xăng dầu trên mặt đất để chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện kinh doanh xăng E5, đồng thời lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, qua rà soát, tổng lượng xăng tiêu thụ trên địa bàn cả nước trong năm 2016 đạt khoảng 7,4 triệu m3; trong đó, xăng E5 khoảng 590.000 m3, chiếm 8% so với tổng lượng xăng tiêu thụ trên thị trường; xăng khoáng khoảng 6,81 triệu m3, chiếm khoảng 92%...
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ (VPCP) về việc thực hiện "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho phép 2 loại xăng RON 92 và E5 RON92 được tồn tại đến hết ngày 31/12/2017.
Kể từ ngày 1/1/2018, Chính phủ chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, nhằm mục đích góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường.
Việc sử dụng hai loại xăng này sẽ đảm bảo cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Nguồn: Tô Đức - Kinh tế & Tiêu dùng/Vietnambiz