Do giá các dịch vụ khám chữa bệnh được xây dựng dựa trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương nên khi mức lương cơ sở tăng thì kéo theo là giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giá dịch vụ kỹ thuật, giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác cũng tăng theo.

Theo quy định mới, từ 20/8 tăng giá khám bệnh BHYT lên mức từ 27.500 - 38.700 đồng/lần khám tùy từng hạng bệnh viện. Mức giá này trước đây dao động từ 26.000 - 37.000 đồng/lần khám.
Giá dịch vụ ngày giường bệnh cũng tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt, thay vì mức 753.000 đồng/ngày như quy định cũ. Đối với bệnh viện hạng I mức tối đa là 705.000 đồng/ngày; bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày.
Với người bệnh đang điều trị trước thời điểm áp dụng giá mới, ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá mới vẫn tiếp tục được áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm thực hiện giá mới cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Như vậy, có thể thấy, bắt đầu từ ngày 20/8/2019, những người có BHYT sẽ được thanh toán số tiền bảo hiểm nhiều hơn khi khám, chữa bệnh. Ngược lại, người nào không tham gia BHYT thì số tiền phải chi trả khi khám, chữa bệnh cũng sẽ nhiều hơn hiện nay.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019.
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BYT.
Xem chi tiết Thông tư 13/2019/TT-BYT tại đây.