Theo đó, ADC chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam; chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với Malaysia (chỉ áp dụng với một nhóm gồm một số nhà sản xuất/xuất khẩu của Malaysia gồm: Press Metal, Superb Aluminium Industries, LB Aluminium và nhóm các công ty Being Milleon Extruder, Genesisi Aluminium Industries, Kamco Aluminium). Cụ thể:

Úc thông báo chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia

(i) Chống trợ cấp

- Đối với Việt Nam, ADC đã xác định rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã không nhận được bất cứ trợ cấp có thể đối kháng nào từ Chính phủ Việt Nam cho sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra hoặc các nhà sản xuất/xuất khẩu có nhận được trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ trong giai đoạn điều tra nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu (negligible). Do đó, ADC đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam.

- Đối với Malaysia, ADC đã xác định rằng nhóm các nhà sản xuất/xuất khẩu Malaysia đã nêu ở trên có nhận được trợ cấp có thể đối kháng với sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra, tuy nhiên, lượng trợ cấp này cũng không vượt quá mức tối thiểu. Do đó, ADC đưa ra quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với các nhà sản xuất/xuất khẩu này. Đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại, vụ việc điều tra chống trợ cấp vẫn tiếp tục.

Trên cơ sở đó, ADC sẽ không đưa ra thêm bất cứ khuyến nghị nào về vấn đề trợ cấp trong Báo cáo cuối cùng của ADC trình lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc.

 (ii) Chống bán phá giá:

- Đối với Malaysia, ADC xác định nhóm các nhà sản xuất/xuất khẩu của Malaysia không bán phá giá hoặc biên độ phá giá ở mức tối thiểu. Do đó, ADC quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu này.

- Đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại của Malaysia và toàn bộ các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam, vụ việc điều tra chống bán phá giá vẫn tiếp tục được tiến hành. ADC đã ban hành Bản dữ liệu trọng yếu vào ngày 09 tháng 4 năm 2017, trong đó xác định: (1) Malaysia: biên độ phá giá với các nhà sản xuất/xuất khẩu không hợp tác của dự kiến ở mức 12,4%; (2) Việt Nam: biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6,9% đến 17,5%, biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34.9%.

Theo quy định, Nguyên đơn có thể kháng cáo quyết định nêu trên của ADC thông qua việc gửi đơn kiện tới Ban Hội thẩm rà soát chống bán phá giá (Anti-dumping Review Panel) trong vòng 30 ngày sau khi ADC công bố quyết định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012; Fax: (04)222.05003

Nguồn: vietnamexport.com