Theo đó, để có thêm thời gian phân tích bản trả lời câu hỏi của Chính phủ Việt Nam và để nhóm thẩm tra có thêm thời gian tổng hợp kết quả thẩm tra, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành bản SEF được gia hạn đến ngày 27/10/2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo kết luận điều tra, khuyến nghị của ADC được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 14/12/2017. Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Thông tin về Báo cáo có thể tra cứu trên trang web www.adcommission.gov.au hoặc liên hệ văn phòng ADC theo địa chỉ: Điện thoại (03) 8539 2467 hoặc Thư điện tử: investigations1@adcommission.gov.au.

Một số thông tin chung về vụ việc:

- Ngày khởi xướng: 07 tháng 6 năm 2017

- Nguyên đơn: Công ty OneSteel.

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/4/2016 – 31/3/2017

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay.

- Biên độ bán phá giá theo ADC dự tính: đối với sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam 20,9%; từ Indonesia là: 29,8%; từ Hàn Quốc là: 20,9%.

- Ngày 7 tháng 8 năm 2017, ADC đã ra thông báo về việc tạm thời chưa áp dụng biện pháp CBPG sơ bộ đối với vụ việc.

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Vietnamexport.com