Liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới đối với một số hàng hóa thuộc diện kinh doanh có điều kiện, xuất nhập khẩu theo giấy phép (ví dụ: gạo, than, gỗ, phân bón...), Tổng cục Hải quan cho biết về nguyên tắc, hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của cư dân biên giới. Hàng hóa mua bán với số lượng lớn, nhằm mục đích thương mại phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện, giấy phép (nếu có).

Về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế, tại Điều 16 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không có sự phân biệt giữa hàng hóa có trị giá vượt định mức hay nằm trong định mức miễn thuế. Do vậy, việc kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đối tượng được hưởng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 12/8/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, trong công văn, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn hai quan địa phương một số nội dung liên quan đến chính sách miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Nguồn: Baohaiquan.vn