Theo Tổng cục Lâm nghiệp, ngày 06/12/2016, Ban Thư ký CITES có thông báo số 2016/064 về hiệu lực áp dụng Phụ lục CITES sửa đổi, trong đó bổ sung 3 loại gỗ gồm: Trắc (Dalbergia cochinchinesis), các loài thuộc chi Cẩm lai (Dalbergia), loài Giáng hương Tây phi (Pterocarpus erinaceus) và một số loài khác vào Phụ lục II.

Phụ lục này quy định các loài được phép buôn bán quốc tế nhưng phải có giấy phép CITES do cơ quan thẩm quyền tại các quốc gia thành viên cấp.

Sau đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 về Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.

Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định, Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT không quy định trình tự, thủ tục cấp phép CITES mà chỉ nội luật hóa Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định theo Công ước mà Việt Nam là thành viên.

Trước khi ban hành Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT, Bộ NN&PTNT cũng đã chỉ đạo Cơ quan quản lý CITES Việt Nam gửi văn bản đến các bên liên quan đồng thời xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân ở trung ương và địa phương.

Việt Nam là thành viên của CITES - Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp từ năm 1994, vì vậy, việc tuân thủ công ước là điều bắt buộc.  Với những vướng mắc mà DN gặp phải, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam để giải quyết.

Đối với mẫu vật (gỗ) tiền Công ước (xuất, nhập trước ngày Ban Thư ký CITES ban hành thông báo số 2016/064) có hồ sơ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp (loài Trắc, Cẩm lai, Giáng hương) sẽ được Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn, giải quyết theo quy định tại Điều 17 Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng giao Cơ quan quản lý CITES Việt Nam làm việc với các tổ chức, cá nhân để giải đáp các thắc mắc liên quan.

Được biết, trước đó Hội DN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp đã nhập khẩu hợp pháp với số lượng khá lớn gỗ trắc, cẩm lai, gỗ hương... về Việt Nam. Các DN cho rằng, với quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, DN có thể gặp khó khăn trong việc XK gỗ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Thủ tục cấp giấy phép CITES cho các DN XK, NK, tái XK mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia từ cuối năm 2015.

Dự kiến, cuối tháng 6 hoặc trong tháng 7/2017, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ tổ chức 2 khóa tuyên truyền, đào tạo về việc thực hiện cấp phép trên hệ thống Một cửa.

Nguồn: custom.gov.vn