Cụ thể, thuế xuất khẩu khoai tây sẽ được áp dụng tới 30/4/2019, trong khi thuế xuất khẩu hành tây và bắp cải áp dụng tới 31/5/2019.
Nguồn: VITIC/menafn.com