Ngày 01/01/2020 năm nay rơi vào thứ Tư (giữa tuần) nên nhiều khả năng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước chỉ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 01 ngày (đúng thứ Tư) mà không nghỉ bù, nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần hay hoán đổi ngày nghỉ.
Thực tế hàng năm, không ít doanh nghiệp do đặc thù sản xuất kinh doanh vẫn yêu cầu người lao động làm việc vào ngày tết.
Để bù đắp lại, điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.
Và như vậy, nếu làm thêm vào ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2020, người lao động sẽ được nhận tổng cộng 400% tiền lương (300% tiền lương làm thêm ngày tết và 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường).
Trường hợp doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ hoặc không trả lương đúng quy định sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau: Phạt tiền từ 500.000 - 01 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người lao động; Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người lao động; Phạt tiền từ 03 - 07 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người lao động; Phạt tiền từ 07 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người lao động; Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên; Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng nếu huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý, trừ trường hợp bất khả kháng.
Nguồn: VITIC